“ŽENE I TEHNIKA – IZLOŽBA RODNO INKLUZIVNE TEMATIKE”

Sretan vam Međunarodni Dan žena

U tehničkom muzeju Nikola Tesla  Zagrebu je u tijeku izložba “Žene i tehnika – izložba rodno inkluzivne tematike”  

 Ova izložba usmjerena je na afirmaciju žena koje su pridonijele razvoju znanosti i tehnologije, ali i na propitivanje utjecaja razvoja znanosti i tehnologije (znanstvenih otkrića i tehničkih izuma) na život i društveni status žena, s naglaskom na radnu sferu.

Sve do osamdesetih godina 20. stoljeća žene su bile uglavnom zanemarene u povijesti znanosti i tehnologije. U novije vrijeme ne samo da je “otkriven” velik broj zaslužnih znanstvenica i izumiteljica, a neke od njih našle su svoje mjesto i u “službenim” povijesnim pregledima, nego su i istraženi i dokumentirani složeni društveno-povijesni procesi te često slabije vidljivi faktori koji su uzrokovali njihovu povijesnu nevidljivost. Izložba uključuje priče o istaknutim znanstvenicama, ženama koje su probijale društveno nametnute barijere i istaknule se u stereotipno muškim zanimanjima te o čitavom nizu anonimnih žena koje su usprkos tome što su bile osuđene na drugorazredne, repetitivne, slabo plaćene poslove uspjele zadužiti znanost. Bez njihova doprinosa znanost i tehnologija kakve danas poznajemo bile bi bitno drukčije.

Izložba se koncepcijski oslanja na odjele stalnog postava Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Sastoji se od više cjelina interpoliranih u stalni postav koje postojeći izložbeni narativ dopunjuju komplementarnim, čiji je fokus izmijenjen i usmjeren na žene. Dva paralelna narativa ne upućuju na dvije povijesti (“žensku” i “mušku”), već apostrofiraju potrebu za revizijom općeprihvaćenog, uvriježenog znanja.

Također zanimljiva je i stalna postava vezana uz odjel i infocentar: „Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost“.

Prostor tog odjela podijeljen je na dva dijela. U izložbenom su dijelu 83 izloška, a zasebnu cjelinu čine knjižnični dio EdukaEnergiana i prostor za radionice i prezentacije. Izložbeni dio odjela sadržava devet cjelina.

Pet je cjelina o obnovljivim izvorima energije: biomasa i biogoriva, vjetroelektrane, sunčani toplovodni sustavi i sunčane elektrane, dizalice topline povezane s tlom i hidroelektrane. Obnovljivi su izvori energije oni koji se upotrebom ne troše jer se stalno obnavljaju, u kratkom razdoblju. Iako su se ljudi veći dio povijesti koristili obnovljivim izvorima, posebno biomasom i energijom vode, u 19. je stoljeću ugljen omogućio brzu industrijalizaciju, u 20. nafta je ostvarila globalnu mobilnost, a u 21. vraćamo se obnovljivim izvorima energije, zahvaljujući novim tehnologijama pretvorbe, uz prirodni (zemni) plin, koji je zasad najčišći prijelazni fosilni energent.

Stalna postava OIE u Tehničkom muzeju ( Izvor slike : https://bit.ly/3INXuqR)

Ostala četiri segmenta odjela odnose se na energetsku učinkovitost u zgradarstvu, kućanskim uređajima i rasvjeti te hibridna električna vozila. Energijom se možemo razbacivati, ali se možemo njome i učinkovito koristiti, tako da s manje energije dobijemo isti učinak. Ako rabimo štedne žarulje, gradimo dobro izolirane, pasivne, niskoenergetske zgrade ili zgrade s nultom potrošnjom energije, koristimo se učinkovitim kućanskim aparatima, ulažemo u ekoinovativnu industrijsku proizvodnju te visokoučinkovita prometala, moguće je nastaviti živjeti bolje, a trošiti manje energije.

Izvor: Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb