Šume okolice Osijeka uključene su u najveći europski projekt o obnovi šuma

SUPERB je projekt u kojem sudjeluje 16 europskih zemalja s 36 partnera sa ciljem razvoja i implementacije dugoročnih i održivih rješenja i smjernica za obnovu šuma. Druga interaktivna radionica projekta održavala se u Osijeku 26. siječnja, a namijenjena je informiranju šireg kruga dionika o provedenim i planiranim projektnim aktivnostima. Prezenteri i voditelji radionice su voditelji projekta iz Hrvatskog šumarskog instituta i Instituta za nizinsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada, predstavnici Hrvatskih šuma d.o.o. te dionici i zainteresirane strane iz JU Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Vojvodina šuma, , regionalnih i lokalnih udruga i društava iz područja zaštite prirode i lovstva i drugih dionika.

Projekt je financiran s 20 milijuna eura kroz program za istraživanje i inovacije Horizon 2020 Europske Komisije dok je ukupna vrijednost doprinosa pojedinih partnera u smislu usluga, ustupljenog zemljišta itd. još oko 91 milijun eura. Ova su izdašna sredstva osigurala provedbu najvećeg europskog projekta usmjerenog na obnovu šuma te istraživanja i monitoring na 12 demonstracijskih područja diljem Europe koja predstavljaju različite izazove u europskim šumama i širok raspon potrebnih akcija obnove.

Dr. sc. Martina Đodan, viša znanstvena suradnica, Predstojnica Zavoda za uzgajanje šuma Hrvatskog šumarskog instituta i koordinatorica aktivnosti projekta SUPERB za Republiku Hrvatsku istaknula je kako je važnost problematike obnove šuma, kojom se projekt bavi, naglo porasla posljednjih godina na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini. To je potaknuto rapidnim povećanjem štetnih događaja, poput razornog olujnog nevremena iz srpnja 2023. godine. Uoči druge interaktivne radionice projekta SUPERB zaključuje: „Ne treba zanemariti činjenicu da se ne radi o izdvojenom slučaju, već se mijenja dinamika raznolikih pritisaka na šume sa sve većom učestalosti i razmjerom šteta. Naravno, nove okolnosti zahtijevaju znatna trenutna financijska ulaganja, ali ne zaboravimo da je u konačnici financijski, socijalno, pa i biološki najisplativiji način suočavanja s poteškoćama (tj. najbolji pristup obnovi šuma) pametno ulaganje u preventivne mjere, razvoj novih rješenja, pristupa i načina predviđanja odnosno umanjenja rizika. Zapravo, to je i prioritetni smjer našeg europskog okruženja. Raznolike, plastične šume, većih vrijednosti OKFŠ-a (ostalih korisnih funkcija šuma) dio su rješenja, ali bliska suradnja svih dionika te bolja koordinacija potencijalnih pristupa i aktivnosti na svim razinama temeljni je recept za budućnost. Vjerujem da ćemo kroz projekt i ovu radionicu tome i mi doprinijeti.“

U posjeti poplavnim šumama (foto: Hrvatske šume)

Darko Smerdel, stručni suradnik za iskorišćivanje šuma Hrvatskih šuma d.o.o. pojasnio je ulogu Hrvatskih šuma d.o.o. u projektu: „Budući da je glavna zadaća projekta SUPERB razvoj i implementacija dugoročnih i održivih rješenja za obnovu šuma, isto zahtjeva uzimanje u obzir različitih perspektiva i spoznaja. Znanja i iskustva stručnjaka Hrvatskih šuma d.o.o. direktan su doprinos projektu te pomažu odgovoriti na pitanja obnove šuma u poplavnim područjima.“

Dragomir Pfeifer iz Hrvatskih šuma d.o.o. prezentirao je do sada provedene aktivnosti i daljnje planove te je sudionike radionice poveo u terenski obilazak pokaznih ploha na području UŠP Osijek. U okolici Nemetina se na 50-ak hektara šuma kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. provodi supstitucija kultura euroameričkih topola, odnosno njihova zamjena u mješovite sastojine hrasta lužnjaka. Provodi se sječa devitaliziranih alohtonih topola koje su bile namjenski sađene za potrebe industrije, te se sadi hrast lužnjak nakon što je utvrđeno kako okolišni uvjeti i prvenstveno tlo odgovaraju njegovim potrebama. U nove će sastojine prirodno pridolaziti i druge autohtone vrste, a vršiti će se i popunjavanje šumskim voćkaricama.

Tijekom radionice (foto: Hrvatske šume)

Osim na ovim plohama, na širem se području osječkih šuma u sklopu projekta provode monitorinzi, a cijelo se demonstracijsko područje proteže i preko granice te Hrvatska i Srbija imaju „crossborder demo“ za pitanja obnove šuma i šumskih krajolika u poplavnim područjima.

Izvrsna je prilika imati na području Osječko-baranjske županije međunarodni šumarski projekt koji se bavi konkretnim problemima na terenu. Međunarodni i domaći znanstvenici i stručnjaci u ovim šumama provode istraživanja i donose zaključke primjenjive i za druga, slična područja, ali i neposredno daju potporu obnovi i unapređenju ekološke stabilnosti vrijednih šumskih resursa Slavonije i Baranje.

Izvor: Hrvatske šume