Blue heart of Europe – Plavo Srce Europe

European River summit 2022

Plavo srce Europe (Blue Heart of Europe) je koalicija nevladinih organizacija koje su se udružile i  pokrenule kampanju “Spasimo plavo srce Europe” kako bi podigli svijest o ugroženosti rijeka Zapadnog Balkana radi gradnje sve većeg broja hidroelektrana ( naročito tzv. malih hidroelektrana) na području Zapadnog Balkana, sa krajnjim ciljem očuvanja rijeka, ili barem njihovih najljepših i najvrjednijih dijelova, od destrukcije uzrokovane gradnjom brana.

Rijeke zapadnog Balkana spadaju među biološki najvrjednije i najnetaknutije rijeke Europe te su žarište slatkovodne bioraznolikosti kontinenta. Ovim rijekama ozbiljno prijeti preko 3400 planiranih brana, koje bi devastirale posljednje utočište ugroženih i endemičnih riječnih vrsta.

Misija Plavog srca Europe je da uz pomoć lokalnih aktivista, odvjetnika, znanstvenika, umjetnika i lokalnih zajednica spriječe izgradnju tolikih količina brana te spase ovu prirodnu europsku baštinu od uništenja, neki od poznatijih aktivista umjetnika koji su podigli glas protiv uništenja rijeka su bili Manu Chao, Mile Kekin, Dubioza Kolektiv, Sara Renar…

I znanstvenici su uključeni u kampanju te je ovog ljeta bio i organizirani znanstveni kamp u gornjem toku Neretve gdje se raznolik tim od preko 40 biologa, ekologa i znanstvenika za okoliš okupio sa zajedničkom misijom doprinosa zaštiti rijeka. Prikupljivali su podatke kako bi pokazali koje sve životinjske i biljne vrste bi bile ugrožene gradnjom hidroelektrana.

Ključna područja djelovanja kampanje su : rijeka Vjosa u Albaniji, Nacionalni park Mavrovo u Sjevernoj Makedoniji, rijeke u Bosni i Hercegovini te u Srbiji.

 

Vjosa NP Albania

Rijeka Vjosa u Albaniji posljednja je divlja rijeka u Europi izvan Rusije. Rijeka i njezini pritoci slobodno teku od planina u Grčkoj do jadranske obale u Albaniji. Ovo područje divljine sastoji se od golemog mozaika različitih tipova staništa od uskih klanaca u gornjem dijelu do širokih isprepletenih riječnih dijelova u srednjem dijelu do gotovo prirodne delte na Jadranskom moru. Samo srednji dio sastoji se od najmanje 8 tipova staništa koji imaju najveću važnost za očuvanje na razini EU.

Znanstveni podaci o bioraznolikosti i fizičkim procesima Vjose su ograničeni te je jedna je od najmanje istraženih rijeka u Europi. Ali  u nekoliko postojećih studija naglašava se važnost riječne doline kao žarišne točke bioraznolikosti Albanije koja pruža idealna vodena staništa za brojne vrste. Ova rijeka je domaćin za više od 1100 vrsta, uključujući 13 globalno ugroženih životinjskih i 2 biljne vrste, a najmanje 50 životinjskih i 24 biljne vrste uključene su u nacionalne Crvene popise Albanije.

Okolni sliv pruža selima plodnu zemlju za poljoprivredne aktivnosti kao što su proizvodnja usjeva i stočarstvo. Obilje i raznolikost ribe od vitalnog je značaja za dobrobit lokalnih ribara uglavnom u donjem dijelu Vjose. Eko-turizam na Vjosi i njezinim pritokama je u stalnom porastu, posebice posljednjih godina u kojima su entuzijasti počeli uživati ​​u aktivnostima poput raftinga, kanua, kajaka, plivanja itd.

Prijetnja

Godinama je cijeli riječni sustav bio pod prijetnjom gradnje brana. Ako bi se izgradile,  uništile bi ovaj prirodni okoliš – poplavivši neke dijelove doline, dok će druge ostaviti suhima. U cijelom slivu Vjose planirano je 40 hidroelektrana, 9 na samoj Vjosi i 31 na njezinim pritokama. Tri pritoke, Langarica, Shtika i rijeka Çarshova već su zahvaćene branama i ne mogu biti dio budućeg nacionalnog parka.

No, i donji dio Vjose je u opasnosti. U blizini ušća Vjose u Jadran, albanska vlada planira izgraditi zračnu luku unutar zaštićenog područja, a u blizini lagune Narta predviđena je izgradnja turističkih naselja. Odluka o utvrđivanju granica zaštićenih područja u Albaniji predviđa izuzimanje iz zaštićenog područja Narta površine koja će se potencijalno koristiti za izgradnju zračne luke i turističkih naselja.

U rujnu 2020. albanski premijer Edi Rama objavio je svoju namjeru da Vjosa postane nacionalni park. Međutim, planovi koje je podnijela Albanska nacionalna agencija za zaštićena područja (NAPA) uključuju samo minimalnu zaštitu za Vjosu te sa time rizikujući buduću izgradnju hidroelektrana, i daleko su ispod zaštite svojstvene proglašenju nacionalnog parka. Neki političari žele ostaviti otvorena vrata za razvoj i to dovodi Vjosu u stvarnu opasnost.

U travnju 2021. energetska kompanija Shell započela je istraživanje obala Vjose na području Permeta u potrazi za naftom i plinom. Bez razine zaštite koju nudi nacionalni park, Shellu će biti dopušteno započeti bušenje, što bi bilo pogubno za dolinu Vjose. Kao odgovor na ovu prijetnju, lokalno stanovništvo je počelo prosvjedovati.

Iako još uvijek postoje mnoge prijetnje, u lipnju 2022. albanska je vlada počela činiti određeni napredak u službenoj zaštiti Vjose i njezinih pritoka potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju zajedno s našim partnerima Patagonijom, kao obvezu uspostavljanja Nacionalnog parka divlje rijeke Vjosa.

European River Summit 2022

Očuvanje Plavog srca Europe je bila i jedna od tematika Europskog Summita Rijeka (European River Summit) koji je bio organiziran od 28.09 do 1.10. 2022 u Bruxellesu, Kraljevini Belgiji, od strane Wetlands International Europe,   EuroNatur,  GEOTA,  Riverwatch and WWF Adria

Cilj Europskog riječnog samita je potaknuti pokret povezanih građana u Europi za zaštitu i obnovu europskih rijeka, borbu protiv novih brana i uklanjanje zastarjelih prepreka. Zdrave rijeke ključne su za postizanje Europskog zelenog plana i cilj nam je povezati pobornike rijeka diljem Europe s kreatorima politike u Bruxellesu”. Prvi dan summita je bio organiziran u Europskom parlamentu od strane WWF i  EU parlamentarca Cesar Leuene, a tema prvog dana je bila Razbijači brana- restauracija europskih rijeka („Dam Busters – Restoring Europe’s rivers”). Bio je prikazan i kratki film o ugroženosti migratorskih vrsta riba ( pastrva, losos) zbog izgradnje brana, te kratki film koji se bavio  de konstrukcijom brana, najviše onih brana koje se više ne koriste, ili proizvode premalo energije.

U sklopu summita bio je organiziran i Filmski festival The River Film Festival  gdje je premijerno bio prikazan film“#DamBusters – The Start of the Riverlution” te kratki filmovi koji se tiću zaštite rijeka.

Sudionici European River Summit-a 2022